Nyheter

FORSVARSSJEF: Eirik Kristoffersen fotografert på sitt kontor i oktober 2022. Illustrasjonsfoto.

Forsvaret kaller inn til debatt om moralsk opprustning

Etisk råd for forsvarssektoren (ERF) skal ha en samtale med forsvarssjefen om profesjonsetikk, etikkopplæring og krigens etikk. Deretter blir det paneldebatt.

Publisert Sist oppdatert

Etisk råd for forsvarssektoren (ERF) vil i en samtale med forsvarssjefen diskutere hvordan Forsvaret kan gjøre soldater og ansatte i Forsvaret rustet til å utføre oppdragene sine på en moralsk forsvarlig måte, skriver Litteraturhuset i Bergen på sine nettsider.

Arrangementet finner sted i Bergen 13. juni og blir strømmet direkte på Youtube.

I invitasjonen står det også at Forsvaret må prioritere etisk kompetanse som inkluderer kunnskap om krigens etikk og moralsk ansvar i krevende situasjoner.

Kjersti Fjørtoft, professor i filosofi ved Universitetet i Tromsø, skal delta i debatten. Hun er en av åtte medlemmer i ERF. Samtlige er oppnevnt av Forsvarsdepartementet.

– Hva blir ditt hovedbudskap?

– Forsvaret må ta på alvor at det er behov for endringer når det gjelder kultur, spesielt på bakgrunn av medieoppslag om mobbing og seksuell trakassering, sier Fjørtoft til Forsvarets forum.

Hun legger til at Forsvaret bør vektlegge etikk i større grad.

– Man må lære seg å se utfordringene i sin egen organisasjon. Man må ikke bare endre regelverket, men også kultur. Det tar tid å endre kultur, sier Fjørtoft.

På spørsmål om hun kan anbefale noen bøker om dette temaet til folk i Forsvaret, svarer hun:

  • Epistemic Injustice av Miranda Fricker
  • A Theory of Justice av John Rawls
  • Oxford handbook of Ethics of War (Red.: Seth Lazar og Helen Frowe)

Disse deltar i Bergen:

  • Eirik Kristoffersen, forsvarssjef siden 2020, general med kamperfaring fra bla Afghanistan.
  • Liv Signe Navarsete, politiker for Senterpartiet og statsforvalter i Vestland. Medlem av Forsvarskommisjonen.
  • Kjersti Fjørtoft, leder av Etisk råd for forsvarssektoren (ERF) og professor i filosofi ved UiT.
  • Frøy Gudbrandsen, statsviter og sjefsredaktør i Bergens Tidende.
  • Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke, tidligere feltprest i Forsvaret.
  • Gudmund Waaler, ordstyrer, domprost i Bergen, tidligere feltprest og medlem av ERF.
Powered by Labrador CMS