Nyheter

ERSTATNING: En del av av det nye materiellet Norge kjøper er erstatning for det Norge har gitt til Ukraina, forteller Bjørn Arild Gram.
ERSTATNING: En del av av det nye materiellet Norge kjøper er erstatning for det Norge har gitt til Ukraina, forteller Bjørn Arild Gram.

Gram: – Vi ønsker å opprettholde aktiviteten i Forsvaret mest mulig

I endringene i statsbudsjettet er det blant annet satt av midler til produksjon av nye ingeniørpanservogner. Totalt skal forsvarsbudsjettet økes med 900 millioner kroner i friske midler. 

Publisert

– Vi ønsker å opprettholde aktiviteten i Forsvaret mest mulig og derfor holde oss til de planene vi har for drift. Det største nå er de nye materiellprosjektene både med luftvern og nye missiler, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til Forsvarets forum. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Fredag ble nysaldering av statstbudsjettet lagt fram for Stortinget. I salderingen av statsbudsjettet gjøres de siste justeringene, endrede prioriteringer som har kommet fram i løpet gjeldende budsjett, eller eventuelle tilleggsbevilgninger. Salderingen er et «siste ukast» før budsjettet behandles og blir vedtatt. Normalt gjøres dette ved årets slutt. 

De største endringene er knyttet til de nye, store materielle prosjektene, er produksjon av nytt luftvern og de nye missilene «Super Sonic Strike Missile», i samarbeid med Tyskland. 

– Et annet prosjekt er kjøp av nye ingeniørpanservogner. Dette er primært knyttet til gjenaskaffelser av donasjonene til Ukraina, sier Gram. 

Stortinget vedtok prosjektet i 2017-2018 budsjettet. 

Bakgrunnen anskaffelsene av fem nye panservogner inngår som en del av vedtaket om styrking av Hæren vedtatt i 2020-2021 budsjettet og anskaffelse av seks panservogner. 

Til ingeniørpanservognene har det blitt satt av rundt 600 millioner kroner til foreløpig fem nye moderniserte Leopard 2-chassis. 

Regjeringen foreslår også midler til skadeutbedring av Forsvarets forskningsinstitutts lokaler på Kjeller, som følge av ekstremværet Hans, dekning av Forsvarets merutgifter for evakueringer av norske borgere i Sør-Sudan og bistand i forbindelse med jordskjelvet i Tyrkia, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS