Nyheter:

Forsvarsministeren: – Nerdenes revansje i Forsvaret

Frank Bakke-Jensen (H) har satt ned et utvalg. Det kan føre til at ungdom med spisskompetanse på skjermbruk og tastetrykk får en større plass i Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Berit Svendsen forteller om et forsvar som har dyktige og lojale ansatte. Det gjør også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Mye fungerer, men likevel er ikke Forsvaret godt nok forberedt på et trusselbilde og en sikkerhetssituasjon som endrer seg raskt. Vipps – så blir det et utvalg – men ikke bare et utvalg som skal ha smarte vyer og flyktige visjoner. Det skal være noe mer håndfast og munne ut i konkrete forslag som gjør Forsvaret bedre, lover Vipps-sjef og tidligere leder for Telenor Norge og Skandinavia, Berit Svendsen.

– Forsvarssjefens fagmilitære råd var litt for mye av det samme. Teknologi har fått for liten plass – innføring av ny teknologi kan bidra til effektivisering og operativ evne. Ta F-35 som eksempel: Den støvsuger all informasjon. Den informasjonen må behandles og settes sammen til et situasjonsbilde. Det krever teknologiforståelse og datakompetanse, sier Svendsen som mener at Forsvaret blant annet trenger flere data-analytikere.

Fikk du med deg kommentaren der forsker i Cyberforsvaret, Hanne Eggen Røislien, varslet om at det er for lite kompetanse innenfor cyberdomenet? 

– Det ingen som har nok av den kompetansen og der må Forsvaret også konkurrere med næringslivet. Da må Forsvaret bli enda flinkere til å tiltrekke seg de aller beste, sier Svendsen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fikk overlevert delrapporten fra utvalgsleder Berit Svendsen (Foto: Forsvarets forum). 

Den endelig rapporten skal leveres juni 2020. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier likevel at regjeringen vil ta med seg innspillene fra Svendsen-utvalget når de skal forme sin langtidsplan for Forsvaret til våren.

– Vi står overfor en sikkerhetssituasjon der vi ser flere hybride trusler, sier Bakke-Jensen. 

Han peker på at teknologisk utvikling gir muligheter samtidig som det kan blottlegge sårbarheter. 

– Dette er på mange måter nerdens revansje. Vi er i en tid der gamere kommer med en helt egen spisskompetanse. En dyktig gamer ser bruk av teknologi på en helt annen måte for å spille ut og forstå ulike scenarier og strategi.

– Det finnes masse kompetanse blant ungdommer som også Forsvaret må ta i bruk, sier forsvarsministeren som peker på at Forsvaret må se etter denne kompetansen fra seleksjon til førstegangstjenesten.

– Og det håper jeg de gjør allerede. Det er ikke antall armhevinger som bestemmer hva slags karriere du gjør i Forsvaret.  

Folk slutter

Å beholde kompetanse blir også helt sentralt, ifølge utvalget.

– Det er alt for mange av de ansatte som tilhører spesialistsøylen i Forsvaret som slutter, sier Berit Svendsen.

Det er et ekko av hva sjef Forsvarsstaben, Elisabeth Natvig, tidligere har sagt til Forsvarets forum. Da pekte hun blant annet på kompetanseflukten i Forsvaret, og viste til at lønn kan være et av virkemidlene for å beholde ansatte blant spesialister som flyteknikere.

– Det kan heller ikke være diskvalifiserende å få barn eller om du tar ut pappa- eller mammaperm, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og peker på at Forsvaret må bli flinkere til å tilrettelegge.

Er det diskvalifiserende for karrieren i Forsvaret å få barn?

– Det er ikke diskvalifiserende, men det er fortsatt litt nytt. Og det er noe vi må bli flinkere til å tilrettelegge for. Ved et eksempel måtte et fartøy legge til kai fordi skipssjefen tok ut pappaperm.

– Men det gjelder ikke bare Forsvaret. Det er mange plasser der de jobber med den problematikken, sier Bakke-Jensen. 

Powered by Labrador CMS