Nyheter

VAKSINENEKT: En liten gruppe ansatte i Luftforsvaret ville ikke ta koronavaksine. Et nytt direktiv pålegger de å ta vaksine om de vil fortsette å fly.

Koronavaksine-krav for noen personellgrupper i Forsvaret

Luftforsvaret hadde utfordringer med ansatte som nektet å vaksinere seg. Et oppdatert direktiv krever at ansatte med visse oppgaver skal ha koronavaksinen.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

«Personell i stående avdelinger, operasjoner, fellesoperative øvelser eller med klartid på under fire uker skal være vaksinert mot Covid-19. Alt annet personell skal tilbys, og anbefales å ta, vaksine mot Covid-19.»

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Slik lyder det i et nytt punkt om koronaviruset i «Direktiv om vaksinasjon og medikamentell profylakse», opplyser talsperson Stian Roen i Luftforsvaret til Forsvarets forum.

Direktivet ble oppdatert 15. oktober og trådte i kraft samme dag.

Etterlyste løsning

Luftforsvaret har over lengre tid slitt med at «noen få operative ressurspersoner» nektet å ta koronavaksine, går det frem av et Luftforsvaret til Forsvarets sanitet (FSAN) den 15. september.

– Konsekvensen er en potensiell utfordring mot operativ evne ved at visse oppdrag unngås av den enkelte, fravær grunnet mulig sykdom og karantene samt høyere grad av risiko for å være smittekilde, skrev stabssjef Aage Longva i Luftforsvaret i brevet.

Luftforsvaret ønsket å sette de som nektet å ta vaksine til å gjøre andre arbeidsoppgaver enn for eksempel flyvning og vaktarbeid. Disse personene har krevd at de beholder alle økonomiske tillegg som deres normale turnus ville gitt.

Debatt om koronavaksine-krav

I brevet fra september stod det at Forsvarsloven krever at forsvarspersonell, med unntak av sivilt ansatte, tar «nødvendige» vaksiner, men at det da ikke var bestemt om det også gjelder for koronavaksinen.

Luftforsvaret ba Forsvarsstaben (FST) og FSAN finne ut om de kunne pålegge ansatte i Forsvaret å ta koronavaksine.

– Det vil bidra til en tydelighet for personellet rundt tema og at eventuelle sanksjonsmuligheter kan etableres, skrev Longva.

Det har de nå fått gjennom det nye punktet i direktivet.

Hvorvidt det skulle settes krav om tvangsvaksinering av operativt personell er diskutert ved flere anledninger det siste året. I mars ga Forsvarets sanitet en vurdering om at tjenestepliktige som motsetter seg nødvendige vaksiner, vil ikke være skikket til tjeneste.

I august sa daværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at arbeidsgiver ville følge opp den enkelte som ikke ville la seg vaksinere.

Les også: Gir erstatningsordningene veteraner et godt vern?

Powered by Labrador CMS