Nyheter

RYGGE: Forsvaret ønsker å kjøpe deler av Moss Lufthavn Rygge til oppbevaring av museumsmateriell. Flyplassdriften ble lagt ned i 2016.
RYGGE: Forsvaret ønsker å kjøpe deler av Moss Lufthavn Rygge til oppbevaring av museumsmateriell. Flyplassdriften ble lagt ned i 2016.

Forsvaret ønsker å kjøpe deler av Rygge sivile lufthavn for å oppbevare museumsmateriell

Slitasje på historisk materiell har lenge vært et problem for Forsvarets museer.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvaret ønsker å kjøpe deler av Rygge sivile flyplass, eller Moss lufthavn Rygge, som den heter. Formålet er å etablere et visningsmagasin for Forsvarets museer.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Et visningsmagasin er et kombinasjon av et lager og en utstilling, hvor Forsvaret kan oppbevare sitt materiell, og interesserte kan komme å se på det.

Lokaler på Moss lufthavn Rygge er til salg etter at den ble stengt i 2016, fordi flyselskapet Ryanair valgte å si opp sin baseflyavtale.

GODT ALTERNATIV: Brigader Arne Opperud i Forsvarets fellestjenester mener Rygge er et godt alternativ for å etablere et visningsmagasin.
GODT ALTERNATIV: Brigader Arne Opperud i Forsvarets fellestjenester mener Rygge er et godt alternativ for å etablere et visningsmagasin.

Å etablere et visningsmagsin på Rygge er en vinn-vinn-situasjon, mener brigader Arne Opperud i Forsvarets fellestjenester. Forsvarets museer er en del av Forsvarets fellestjenester per dags dato.

– Det er lett tilgjengelig for publikum og kan bli en fin turistattraksjon. Samtidig får vi vedlikeholdt materiellet og vist det frem, sier han.

Rust til titalls millioner

Opperud presiserer at det viktigste for dem er å få på plass et visningsmagasin. Det behovet har vært der i mange, mange år.

– Vi har omtrent en halv million gjenstander, og bare en brøkdel av dette blir vist for publikum. Mange av våre lokaler er ikke egnet til å ta vare på dette materiellet, og mye utstyr står også ute.

– Der utsettes det for vær og vind og det kan oppstå rust og slitasje, sier han.

Han viser blant annet til Forsvarets lagring av materiell på Trandum. I 2018 skrev Forsvarets forum om denne problemstillingen. Om rustne militære kjøretøy og annet materiell med skader for flere titalls millioner.

Les saken her: Rustkammeret

RUSTER: Et kjøretøy på Trandum i 2018. Situasjonen er ikke blitt noe bedre siden da, sier direktør Erling Kjærnes i Forsvarets museer.
RUSTER: Et kjøretøy på Trandum i 2018. Situasjonen er ikke blitt noe bedre siden da, sier direktør Erling Kjærnes i Forsvarets museer.

Erling Kjærnes er direktør for Forsvarets museer. Han sier at problemet ikke har blitt noe bedre siden 2018.

– Behovet er fortsatt like stort. Det er mye som ikke står under tak, og det blir jo bare mer og mer ødelagt. På et tidspunkt kan ting bli så ødelagt at det ikke lenger er noe vits å ta vare på det, sier han.

Kjærnes sier at det viktigste for deres del er å få en ny midlertidig plasthall på Trandum.

– Med en plasthall på rundt 3000 kvadratmeter kan man ta bort det mest prekære behovet. Da får vi flyttet en del av det tunge materiellet fra en kondemnert bygning som skal rives.

Museumsdirektøren sier at lagring av historisk materiell er noe som må prioriteres penger til, fordi man har ansvar for å ta vare på vår felles kulturarv.

– Forsvaret har et ansvar for å ta vare på sin kultur. Hvis ikke det blir gjort nå så kommer store deler av den til å forsvinne.

Erling Kjærnes, Direktør Forsvarets museer

– Forsvaret har et ansvar for å ta vare på sin kultur. Hvis ikke det blir gjort nå så kommer store deler av den til å forsvinne.

Koster

På kort sikt kan man bygge midlertidige haller. Men for en langsiktig løsning trekker Opperud frem to valg: bygge nye lokaler, eller kjøpe eksisterende bygg.

Brigaderen presiserer at det vil koste ganske mye å bygge nye lokaler, men vil ikke utelukke det som en god løsning.

– Men det vi ser er at Rygge sivile terminal har lokaler som vi veldig enkelt kan gjøre om til et visningsmagasin.

Han forklarer at man kan stille tunge kjøretøy under tak i parkeringshuset veldig enkelt som et eksempel.

I tillegg har Forsvarets museer mange fly i samlingen, og får stadig inn flere. Opperud sier at noen av de kan oppbevares i tilknytning til oppstillingsplassen på Rygge.

– Materiellet krever også forsvarlig vedlikehold. Det er mye våpen og lignende, og det passer bra med en militærleir i nært område.

Løsningen vurderes

Forsvarsstaben, som utgjør Forsvaret sentrale ledelse, stiller seg bak løsningen som Forsvarets fellestjenester ønsker seg, etter en utredning fra Forsvarsbygg.

– Forsvarsbygg fikk i oppdrag fra FD og gjennomføre en KVU (konseptvalgsutredning) for gjenstandssamlingen til Forsvarets Museer. Med bakgrunn i dette ble det Rygge foreslått som et realistisk alternativ. Et alternativ FST også stilte seg bak, skriver stabssersjant Aleksander Engborg Hage.

Saken ligger nå på politisk nivå, hos Forsvarsdepartementet. Statssekretær Bent-Joacim Bentzen skriver i en e-post til Forsvarets forum at Rygge blir vurdert, men går ikke inn på detaljer.

– Magasinene til Forsvarets museer har i dag ikke tilstrekkelig bygningsmessig kvalitet eller areal. Forsvarsdepartementet tok derfor initiativ til å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for å vurdere alternative konseptuelle løsninger for gjenstandssamlingen til Forsvarets museer. Ulike lokasjoner er vurdert, herunder terminalbygget ved Rygge flystasjon, skriver han.

Museumet er i en prosess hvor det skal overføres til Kulturdepartementet. Forsvarsdepartementet sier at en del av prosessen er å fikse magasinproblemene som eksisterer i dag.

– Det er besluttet at Forsvarets museer vil bli overført til Kulturdepartementet. Tentativt tidspunkt for overføringen er 2024, og overføringen er nå under planlegging. Hvordan magasinutfordringene skal løses er en del av denne prosessen. Forsvaret er i gang med å vurdere hvor mye av museumsmateriellet som kan overføres til nye museer, i tråd med lover, regler og avtaleverk, og hva en overføring innebærer. I den grad noe materiell må forbli i forsvarssektoren, vil det legges en plan for hvordan dette materiellet skal forvaltes og oppbevares, opplyser Bentzen

Les mer: Kystverket krevde svar om forurensning på Akershus festning

For ordens skyld: Sjefen for Forsvarets fellestjenester er utgiver av Forsvarets forum på vegne av forsvarssjefen. Forsvarets forum er redaksjonelt uavhengig.

Powered by Labrador CMS