Nyheter

Rapport: Denne uken ble arbeidslivsrapporten om skeives oppfatning av arbeidsmiljøet lansert.

– En minoritetsgruppe vi ikke vet nok om

Sjef for Forsvarsstaben Ingrid Gjerde mener arbeidslivsrapporten om forholdene til skeive i norske bedrifter er høyst relevante for Forsvaret. Funnene vil de bruke til egen læring. 

Publisert Sist oppdatert

Hvordan er det å være skeiv på norske arbeidsplasser? Og hvordan er det å være skeiv i Forsvaret? Oslo Pride og Equality Check lanserte tirsdag denne uken rapporten «Hvordan er det egentlig å være skeiv på norske arbeidsplasser?».

Rapporten tar for seg skeives opplevelse i arbeidslivet, samt inkludering og aksept.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Ifølge rapporten kommer det blant annet frem at  homofile opplever oftere enn heterofile å høre vitser om gruppen de tilhører på arbeidsplassen og at transpersoner opplever i langt mindre grad enn cispersoner (kjønnsidentitet samsvarer med det kjønnet tildelt ved fødselen. Journ.anm) at ledelsen handler for å sikre mangfold og like muligheter.

Rapporten forteller ikke hvordan forholdene i Forsvaret alene er, men generelt i det norske samfunn. 

Ikke nok kunnskap

Sjef for Forsvarsstaben (FST) generalløytnant Ingrid Gjerde forklarer over en e-post at selv om rapporten ikke direkte beskriver forholdene i Forsvaret, vil de bruke resultatene i deres videre arbeid.

– Vi har mange skeive som står frem og synes å være godt inkludert i Forsvaret, men skeive er en minoritetsgruppe vi dessverre ikke vet nok om, skriver hun og legger til:

– Selv om Forsvarets personell ikke var en del av undersøkelsen til Oslo Pride denne gangen, så mener jeg likevel at det er all grunn til at vi som arbeidsgiver må ta de nedslående resultatene fra denne kartleggingen på alvor. 

I arbeidet rundt rapporten «Hvordan er det egentlig å være skeiv på norske arbeidsplasser?» fikk Oslo Pride og Equality Check med seg rundt 5000 ansatte, både skeive og ikke-skeive, til å dele deres opplevelser. Ingrid Gjerde sier at også Forsvaret har gjort, og vil fortsette å gjøre, undersøkelser for å kartlegge forholdene i Forsvaret.

INKLUDERING: Sjef for FST generalløytnant Ingrid Gjerde forklarer at Forsvaret kontinuerlig jobber med å bedre arbeidsmiljøet til deres ansatte.

Fortsetter arbeidet

– Forsvaret skal være en inkluderende arbeidsplass for alle, og vi ønsker mangfold. Da er det viktig med både kvalitativ og kvantitativ innsikt. Dette er vi godt i gang med. 

Blant annet skal Forsvaret ha gjennomført erfaringssamling for skeivt personell, der målet var å få innsikt i hvordan det er å være skeiv i Forsvaret.

– Dette er et arbeid som vil fortsette utover høsten, og legge grunnlag for en generell kartlegging på gruppenivå, sier hun.

Generalløytnanten trekker spesielt frem profesjons- og kulturprosjektet til Forsvaret som et viktig steg i retning rundt inkludering, mangfold og aksept.

– Kulturutvikling skjer om vi vil det eller ei, og da må Forsvaret ta en aktiv rolle i hvor kulturen utvikler seg. Dette arbeidet har de siste år blitt intensivert gjennom profesjons- og kulturprosjektet, som kontinuerlig jobber med å bygge en kultur som rommer forskjellighet og mangfold. 

Gjerde avslutter med å forklare at selv om mye har skjedd de siste årene, har organisasjonen fortsatt en jobb å gjøre.

– Funnene i undersøkelsen til Oslo Pride viser med all tydelighet at vi fortsatt har en lang vei å gå som samfunn. Slik skal det ikke være for skeive i arbeidslivet. Denne rapporten er absolutt relevant for oss i Forsvaret, og vi vil bruke den i det videre kulturarbeidet.

Forsvaret har siden 2013 deltatt i Pride-feiringen. Også i år vil Forsvaret  være synlige i Pride-paraden og på stand i Pride-prak.

Powered by Labrador CMS