Nyheter

PÅTROPPENDE: 1. november overtar Rune Wenneberg som sjefssersjant i Forsvaret etter Ingar Lund (i bakgrunnen).
PÅTROPPENDE: 1. november overtar Rune Wenneberg som sjefssersjant i Forsvaret etter Ingar Lund (i bakgrunnen).

Dette blir de viktigste målene for den nye sjefssersjanten i Forsvaret

Rune Wenneberg vil beholde personell lengre og øke kompetansen blant soldatene.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– En viktig del av jobben som sjefssersjant er å ta temperaturen på organisasjonen. Da er det helt avgjørende å ha bygget opp et tillitsforhold slik at folk tør å fortelle om utfordringer de opplever i hverdagen, og legge frem alle de gode ideene jeg vet de har. Det kommer jeg til å jobbe mye med i den første tiden, forteller sersjantmajor Rune Wenneberg.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

1. november overtar han som sjefssersjant i Forsvaret etter sersjantmajor Ingar Lund.

Forsvarets forum møter de to i Forsvarsdepartementets lokaler i Myntgata 1. Der står kontoret ferdig ryddet og klart for innflytting. Uken før sjefsskiftet har de en overlapping. Hensikten er å gi den nye sjefssersjanten best mulig grunnlag før stafettpinnen overleveres.

– Det er en del forskjeller på hvordan ting fungerer i forsvarsledelsen og i hærledelsen. Det handler om å få samspillet best mulig fra første dag. Dessuten diskuterer vi saker som jeg kommer til å jobbe videre med, sier Wenneberg.

Les mer: – Hæren er bedre enn noensinne

Rune Wenneberg (52)

  • Blir Forsvarets nye sjefssersjant 1. november.
  • Sjefssersjant i Hæren 2015 - 2021
  • Tidligere kompanisjef i Telemark bataljon, sikkerhetsinspektør i Hæren og sjef internasjonale operasjoner ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Tre hovedutfordringer

De siste fire årene har Ingar Lund (60) fungert som forsvarssjefens nærmeste rådgiver. Han peker på tre hovedutfordringer som blir viktige i tiden fremover.

– Den første er at vi ikke har lang nok ståtid på personellet på lavere nivå i strukturen. For det andre må vi fortsette å bygge kompetansen deres, samt at vi må jobbe med kulturendringer innenfor Ordningen for militær tilsatte (OMT), sier Lund.

Han kaller innføringen av ny militærordning for et paradigmeskifte.

Den består av to søyler; offiserer (OF) og spesialister (OR). Målsettingen med strukturen har vært å sikre at OR-korpset opparbeider seg spesialisert kompetanse samtidig som man rendyrker offisersrollen.

MAKKER: Sersjantmajor Ingar Lund har vært forsvarssjefens makker de siste fire årene. Nå skal han tilbake til avdelingen han har vært tilknyttet nesten hele karrieren - Forsvarets spesialkommano.
MAKKER: Sersjantmajor Ingar Lund har vært forsvarssjefens makker de siste fire årene. Nå skal han tilbake til avdelingen han har vært tilknyttet nesten hele karrieren - Forsvarets spesialkommano.

– Vi har hatt en kultur som i stor grad er knyttet til grad. Tankegangen er at jo høyere grad, jo flinkere og mer vellykket er du. Men jeg er ikke enig den tilnærmingen. Identiteten bør knyttes til håndverket og det du skal levere på. Status bør ikke være knyttet til antall stjerner på skulderen, men hvor flink du er i jobben, sier Lund.

– Jeg tror at hvis vi hadde vært mer opptatt av dette så hadde overgangen vært mye enklere. Dette er en del av kulturendringen som fortsatt vil ta litt tid før vi kommer i mål.

Ingar Lund (60)

  • Avtroppende sjefsersjant i Forsvaret
  • Del av den første puljen som ble utdannet som spesialjegere i Forsvarets spesialkommando.
  • Har senere jobbet i ulike stillinger i avdelingen, blant annet som sersjantmajor i FSK.

En god tjeneste, et godt liv og forutsigbarhet

Rune Wenneberg kommer fra jobben som sjefssersjant i Hæren. Han forteller at han kjenner igjen utfordringene knyttet til personell og kompetanse.

UTFORDRINGER: Det må jobbes med å få folk til å bli lenger i Forsvaret og øke kompetansen, mener Rune Wenneberg.
UTFORDRINGER: Det må jobbes med å få folk til å bli lenger i Forsvaret og øke kompetansen, mener Rune Wenneberg.

– Disse to henger uløselig sammen. Samtidig så vi tydelige positive utslag ved innføringen av OMT. Kvaliteten på soldatutdanningen økte, det samme gjorde ståtiden og kompetansen samtidig som offiserene har fått lov til å rendyrke rollen sin. Men det er fortsatt et stort potensiale vi ikke har tatt ut enda. Derfor må vi fortsette å videreutvikle OMT, sier Wenneberg.

– Hvilke tiltak kan bidra til å få folk til å jobbe lenger i Forsvaret?

– Det handler om gi folkene våre en god tjeneste, et godt liv og forutsigbarhet. Familiepolitikk er noe som vi skal være med å sette på agendaen. Vi må jobbe målrettet med en rekke ulike tiltak samtidig. Alle har unike behov og ulik familiesituasjon. Derfor trenger vi en stor verktøykasse som gjør at vi kan spisse tiltakene til den enkelte.

Han forteller om møtet med en patruljefører ved Garnisonen i Porsanger, som bodde på Sørlandet.

– Han bodde i en gammel slitt hybel, han hadde ikke pendlerrettigheter og betalte tusenvis av kroner for å komme seg hjem. Det er en utfordring, ettersom det er sånne som ham Forsvaret ønsker å beholde. Derfor må vi jobbe med regelverket. Det hjelper ikke at man stortrives på jobben hvis vi ikke kan gi soldatene et godt liv utenom tjenesten. Forsvaret skal vokse i årene som kommer og vi har ingen å miste.

KOMMER FRA HÆREN: Sersjantmajor Rune Wenneberg kommer fra stillingen som sjefssersjant i Hæren. Her er han på skarpskyting med amerikansk MLRS-rakettartilleri.
KOMMER FRA HÆREN: Sersjantmajor Rune Wenneberg kommer fra stillingen som sjefssersjant i Hæren. Her er han på skarpskyting med amerikansk MLRS-rakettartilleri.

Stort spenn i jobben som sjefssersjant

Ingar Lund har sittet i stillingen siden oktober 2017 – først som makker for forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, deretter for Eirik Kristoffersen.

Hovedoppgavene har vært å hjelpe til med implementeringen av OMT og utdanningsreformen samt å være sjefens talerør overfor de tillitsvalgte. Han har også fungert som det han kaller et «strategisk periskop».

– En av de viktigste funksjonene er å treffe folk og gi sjefen inntrykk av hva folk i systemet er opptatt av, sier Lund.

– Hvis vi skal holde på folk må vi bruke en rekke ulike insentiver. Vi har tatt noen grep, blant annet ved å justere kontraktsordninger som gir mer fleksibilitet. Så jobbes det med å få akkreditert utdanning slik at folk bygger studiekompetanse. Videre handler det om andre tiltak, blant annet boforhold og familiepolitikk. Men det viktigste er å bidra til en meningsfull tjeneste - slik at de ansatte gleder seg til å gå på jobben hver dag, sier Lund.

Selv er han opptatt av soldathåndverket. En av de siste tingene han gjorde som sjefssersjant var å hjelpe til med opplæring på et overlevelseskurs i Porsanger bataljon.

– Det sier litt om spennet i jobben. På den ene siden kan du stå sammen med vernepliktige og bygge en nødbiuvakk - samtidig jobber du på et strategisk nivå.

Les også: Forsvarssjefen signerte fagplan for felles rekruttutdanning

Drag row
«HANDS-ON»Ingar Lund på overlevelseskurs i Porsanger bataljon.
«HANDS-ON»Ingar Lund på overlevelseskurs i Porsanger bataljon.
SOLDATMØTE: – En av de viktigste funksjonene er å treffe folk og gi sjefen et inntrykk av hva folk i systemet er opptatt av, sier Ingar Lund.
SOLDATMØTE: – En av de viktigste funksjonene er å treffe folk og gi sjefen et inntrykk av hva folk i systemet er opptatt av, sier Ingar Lund.

Motivert for krevende jobb

Når sjefsskiftet er gjennomført mandag 1. november har han fire måneder igjen før han går av med pensjon. I den siste perioden skal han jobbe i Forsvarets spesialkommando. Ingar Lund var blant de første spesialjegerne som ble utdannet i avdelingen.

Nå overlater han stillingen til Rune Wenneberg som de siste seks årene har vært sjefsserjant i Hæren.

– Jeg har snakket med forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Det blir ingen store endringer i forhold til det Ingar har bidratt med. En viktig oppgave blir å følge opp kvaliteten på den grunnleggende soldatutdanningen og å videreutvikle OMT. Dessuten ønsker han blant annet at jeg skal jobbe mer med ivaretagelse og anerkjennelse av veteraner.

– Hvordan ser du på muligheten for å sette ditt eget preg på stillingen?

– Jeg opplever jeg at det er stor handlefrihet til å utvikle rollen. Jobben vår er å spille sjefen god og sørge for at det han beslutter kommer til handling og blir forstått på riktig måte.

Wenneberg kommer fra det han beskriver som den mest utfordrende jobben han noen gang har hatt.

– Nå skal jeg inn i noe som sannsynligvis blir enda mer krevende. Men jeg er motivert og klar for å stroppe meg fast i pulkdraget og begynne å dra.

NYTT KONTOR: Rune Wenneberg (t.v.) tar snart over kontoret etter Ingar Lund. Før sjefsskiftet hadde de en uke med overlapping.
NYTT KONTOR: Rune Wenneberg (t.v.) tar snart over kontoret etter Ingar Lund. Før sjefsskiftet hadde de en uke med overlapping.
Powered by Labrador CMS