Nyheter

UTFORDRINGER: Sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen legger ikke skjul på at det norske fregåttvåpenet har utfordringer på driftssiden.

Sjef Sjøforsvaret: – Fregattene har flere seilingsdøgn enn noen gang

Kontreadmiral Rune Andersen bekrefter utfordringer rundt fregattene, men mener virkeligheten er mer nyansert enn det rapporten fra Riksrevisjonen tilsier.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi er helt enig når Riksrevisjonen sier at dette er en svært viktig kapasitet for Forsvaret, og det understrekes i disse dager i lys av den dreiningen mot maritim aktivitet og tilstedeværelse i våre områder, sier sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen, til Forsvarets forum.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Fregattene er en veldig viktig kapasitet for Norge og for å holde kontroll på områdene, legger han til.

Det er særlig utfordringer med vedlikehold, reservedeler, ammunisjon og personell som i lang tid har vært kjent i både Forsvaret og Forsvarsdepartementet som Riksrevisjonen peker på i sin rapport.

Andersen viser til at fregattene er en av Forsvarets mest komplekse systemer og at det har vært utfordringer på driftssiden over mange år. Han mener derfor det er riktig at Riksrevisjonen tar for seg dette, men at virkeligheten er mer nyansert.

Et mer nyansert bilde

– På en dag hvor oppmerksomheten er rettet mot det som ikke fungerer, mener jeg det også er riktig å minne om at det er gjort en god del. Fregattene i inneværende år kommer til å seile mer enn de noen gang har gjort siden de ble anskaffet, sier Andersen.

Ifølge Andersen gjør fregattene en god operativ jobb i internasjonale styrker som yter anerkjennelse og kapasiteten gir utbytte til tross for utfordringene.

Konkrete tiltak

Andersen mener det er viktig at man i tiden fremover får et bedre system når det kommer til samhandling med ressursene som skal understøtte fregattene, og at det på dette området fortsatt er en vei å gå. Noen konkrete tiltak skal likevel være satt til livs.

– Både Riksrevisjonens undersøkelse og havariet med Helge Ingstad var en katalysator for å begynne å finansiere opp mangler på reservedelsiden og styrke vedlikeholdet. Men det er fortsatt en vei igjen å gå. Det tar tid fra man gjør et slikt grep til det får en konkret operativ effekt. Samtidig er fartøyene nå mer i drift, vi har flere seilingsdøgn enn noen gang med fregatt, sier han.

Nøkkelkapasitet

Andersen legger ikke skjul på at dagens situasjon i våre nærområder ikke gjør kapasiteten fregattene tilbyr noe mindre aktuell.

– Gitt Norges geografiske plassering og den oppmerksomheten som er rundt våre havområder både fra russisk og alliert side, så er fregattene en nøkkelkapasitet for å gi et norsk bidrag og for å ha overblikk og påvirkning på sikkerhetssituasjonen i våre nærområder.

– Hvor langt unna er dere der dere trenger å være?

– Vi trenger en bedre organisering av støttevirksomheten rundt disse fartøyene. En opprydding i ansvars- og myndighetsområdet internt i sektoren og støttesiden, sier Andersen.

Powered by Labrador CMS