Nyheter

HOLDT SEG UNNA: Forsvaret omdisponerte ingen dyrket eller dyrkbar jord i 2023. Bilde er fra en øvelse i 2014.

Forsvaret la ikke beslag på noe matjord i fjor

Statistisk sentralbyrå legger hvert år ut en oversikt over landbruksarealer som brukes til andre formål. Forsvaret tok ingenting i 2023.

Publisert

Totalt 7585 dekar ble i 2023 omdisponert fra dyrket eller dyrkbar jord, til andre formål. Den største bidragsyteren til det totale tallet var kategorien «Samferdsel» med hele 1496 dekar omdisponert, viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Forsvaret bidro ikke til dette tallet og reduserte beslaglagt område fra 7,8 dekar i 2022 til null i 2023. 

Bakgrunnen for reduseringen er enkel, ifølge Statistisk sentralbyrå: Hverken skytefelt, leirer eller øvingsfelt ble utvidet.

De siste to årene har vært lave sammenlignet med de foregående. I gjennomsnitt har Forsvaret omdisponert 874,2 dekar dyrket eller dyrkbar jord. Mye av grunnen til det er ifølge oversikten toppårene 2018 og 2019 hvor det ble omdisponert henholdsvis 5041,4 og 1983,4 dekar.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Tallene kommer fra «KOSTRA», som er endelig vedtatte reguleringsplaner, både område- eller detaljregulering, som skal rapporteres hvert år fra hver enkelt kommune.

– Dyrka jord omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Mens  dyrkbar jord er areal som ved oppdyrking kan settes i slik stand at det vil oppfylle kravene til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrka jord, står det i veiledning til rapporteringen.

Forsvarets toppår 2018 og 2019 hvor i overkant av 7000 dekar ble omdisponert, kommer stort sett av opprettelsen av Ørland flystasjon med bygninger og forlengelse av rullebanen.

Powered by Labrador CMS