Nyheter

KAMPFLY: Rødt frykter at F-35 blir en vedvarende kostnadsbombe for Forsvaret. Her ser vi et norsk F-35 på Rygge.
KAMPFLY: Rødt frykter at F-35 blir en vedvarende kostnadsbombe for Forsvaret. Her ser vi et norsk F-35 på Rygge.

Turbulens rundt F-35-regnestykke fra nyhetsbyrå

Flere i forsvarssektoren reagerer på F-35-regnestykket NTB la frem onsdag. Nyhetsbyrået anerkjenner at det er flere måter å regne på, men mener at sammenligningen med Finland er et selvstendig poeng.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I et innlegg i Forsvarets forum gikk brigader og sjef for kampflyavdelingen i Forsvarsmateriell, Jarle Nergård ut mot regnestykket som tyder på at Norge betaler mer for F-35 enn Finland. Saken fra NTB onsdag, ble publisert i flere medier, deriblant Forsvarets forum.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Fra flere miljøer i forsvarssektoren har det kommet kraftige reaksjoner på regnestykkene som nyhetsbyrået presenterte i artikkelen.

Slik så det omdiskuterte regnestykket ut:

  • Norges 52 kampfly har ifølge Forsvarsdepartementet en innkjøpspris på 90,2 milliarder kroner. Den gjennomsnittlige prislappen per fly er dermed 1,74 milliarder kroner.
  • Rett før jul kunngjorde Finland at de vil kjøpe 64 kampfly av samme type for 10 milliarder euro. Det gir en stykkpris på 1,58 milliarder kroner.

Isolert sett riktige tall

Nergård i kampflyavdelingen bruker dette bildet for å forklare hvorfor han mener regnestykket ikke er egnet for å vise prisen Norge betaler versus Finland:

– Litt som om man skulle ha prøvd å finne ut hvor mye hver ansatt i Forsvaret tjener ved å dele hele forsvarsbudsjettet på antall årsverk.

Han utdyper at akkurat som forsvarsbudsjettet dekker mer enn lønnskostnader, så dekker totalkostnaden for kampflyanskaffelsen mye mer enn flyprisen.

– Og i begge tilfeller vil du derfor få feil svar selv om du har tatt utgangspunkt i tall som isolert sett er riktige.

Men han mener at det er andre poster som må inn i beregningen, deriblant at de norske kampflykostnadene dekker kjøp av våpen til flyene, noe som inkluderer rundt ti milliarder kroner til utvikling og produksjon av Joint Strike Missile. Dette er ikke penger som betales til USA og partnerskapet for flyene.

I meningsinnlegget skriver Nergård:

«De (finnene, red.anm) oppgir at flyene utgjør ca. 4,7 av de totalt 8,4 milliarder euro de forventer å bruke på anskaffelsen. Dette tilsvarer rundt 83 millioner dollar per fly, noe som ikke er svært ulikt den snittprisen vi selv forventer.»

GLAD FOR DEBATT: Nyhetsredaktør i NTB, Sarah Sørheim, ønsker ytterligere samfunnsdebatt om kampflyanskaffelsen og regnemetoder velkommen.
GLAD FOR DEBATT: Nyhetsredaktør i NTB, Sarah Sørheim, ønsker ytterligere samfunnsdebatt om kampflyanskaffelsen og regnemetoder velkommen.

NTB: Tallene er gjennomgått

Nyhetsredaktør Sarah Sørheim i NTB sier til Forsvarets forum at hun syns det er bra at Forsvarsmateriell på denne måten ytterligere opplyser saken.

– Vi ser at det er ulike måter å regne på. Vi har gjennomgått alle tallene internt og ikke funnet faktiske feil. Men vi anerkjenner at det er en komplisert sak, sier Sørheim.

Hun sier at hun syns det er nyttig for samfunnsdebatten at regnestykkene utfordres av fagmiljøet.

– Det som er viktig for oss, er å gå inn i de faktiske kostnadene i en av de største forsvarsanskaffelsene norske myndigheter har gjort.

Sørheim fastholder at sammenligningen de har gjort med Finland om de totale kostnadene er et selvstendig poeng, som er verdt å belyse.

– Ikke hele bildet

Regnestykket har fått oppmerksomhet på Stortinget. Både Rødts Bjørnar Moxnes og Frps Christian Tybring-Gjedde stilte spørsmål ved det norske sammenlignet med det finske regnestykket. I lys av opplysningene som er kommet frem fra Forsvarsmateriell, har Forsvarets forum spurt om politikerne fortsatt står ved kritikken de fremmet i denne saken onsdag.

– Jeg registrerer at brigader Jarle Nergård i Forsvarsmateriell benekter at det er prisforskjeller, og at det hele skyldes hvilken LOT ( når flyene blir produsert, journ. anm). Jeg bestrider ikke at han kan ha mye rett i det. I tillegg vil jeg anta at vekslingskurser også er relevant.

– Men det er ikke det hele bildet, skriver Christian Tybring-Gjedde i en e-post til Forsvarets forum.

Tybring-Gjedde mener imidlertid at amerikanske sikkerhetspolitiske interesser også bidrar til at enkeltland betaler og har betalt ulik pris for kampflyene.

Les også: Det finske forsvaret skal ha bestemt seg for Lockheed Martins F-35 som nytt jagerfly.

– Salg til Israel vil eksempelvis være vel så mye et sikkerhetspolitisk spørsmål, som et spørsmål om enhetspris. Det samme vil gjelde Saudi-Arabia, skriver Tybring-Gjedde som mener sammenligningen mellom land og hvor mye de betaler per fly er «krevende» og «lite relevant».

– Ikke spesialpriser til enkeltland

Slik F-35-prosjektet er organisert så gis det ikke spesialpriser til enkeltland, og landene forhandler ikke om pris hver for seg, sier brigader Nergård.

– For hver produksjonsserie forhandles det frem en samlet kontrakt med leverandørene som dekker alle kjøperlandene, og alle får samme grunnpris for samme fly. Det som styrer flyprisen er derfor hvilken produksjonsserie du kjøper fra, og om du skal ha inn noe spesielt ekstrautstyr, slik som bremseskjermen vi har på våre fly.

Han legger til at land som Finland må betale et påslag for hvert enkelt fly for å dekke sin del av utviklingskostnadene, fordi de ikke er et av de åtte landene i F-35-partnerskapet.

– En kostnadsbombe

Heller ikke Rødts Bjørnar Moxnes, som etterlyste svar på prisen for norske F-35, slår seg til ro med innlegget til oberst Nergård. Til tross for at Forsvarsmateriell framholder at Norge og Finland vil betale omtrent like mye for de nye flyene, stoler Moxnes på utregningen til NTB.

– Etter det vi kan se bygger NTBs prisberegning på tall fra det norske forsvarsdepartementet, som viser at Norge betaler en langt høyere pris per fly enn finnene, og vi er ikke kjent med at disse tallene skulle være gale, skriver Moxnes til Forsvarets forum.

Han frykter at F-35 anskaffelsen vil koste Forsvaret dyrt i mange år framover, og ser frem til at regjeringen svarer ut spørsmålene og «legger alle fakta på bordet om kostnadsbomben F-35».

Powered by Labrador CMS