Nyheter

TYRKIA INN I EU?: – Helt klart mulig, sier Sveriges nye EU-minister Jessika Roswall om EU-medlemskap for Tyrkia igjen kan bli tema.

Jobb nummer én fra nyttår: Holde EU fortsatt samlet mot Russland

Ukraina-støtte står sentralt når Sverige planlegger sitt formannskap i EU fra 1. januar. Svenskene blir ikke overrasket om Tyrkia trekker sin gamle EU-søknad inn i Nato-prosessen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Når nettene er lange og kulda setter inn, øker både spenningen og innsatsen om hvor lenge Tyrkia sier nei til svensk Nato-medlemskap.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Derfor er det ikke mye oppmerksomhet rundt Sveriges kommende formannskap i EU, selv om også Nato og EU har forsterket kontakten seg i mellom etter Russlands invasjon av Ukraina. Det omfatter blant annet de regelmessige møtene mellom EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske komité og Det nordatlantiske råd, som er Natos øverste politiske beslutningsmyndighet.

– Hele tiden etter Russlands krig mot Ukraina har jeg sagt at vi må prioritere sikkerheten. Sikkerheten fremfor alt. Det er viktig at Sverige under vårt formannskap sørger for at EU fortsatt står sammen, sier Sveriges nye EU-minister Jessika Roswall til Forsvarets forum.

Om knappe to måneder overtar svenskene stafettpinnen i EU fra tsjekkerne. Statsminister Ulf Kristersson vil presentere prioriteringene den 14. desember, men regjeringsskiftet etter høstens valg fører neppe til store endringer. Roswall fremhever ytterligere et hovedpunkt:

– Sammen med den forrige regjeringen vil vi prioritere tilvekst og konkurransekraft fordi EU bygger på det. Der har vi vår grunn å stå på. Derfor er det viktig når vi går inn mot en lavkonjunktur, sier hun.

Bistand fra sunnmøring

Den freske borgerlige regjeringen tiltrådte 18. oktober. I Statsrådsberedningen, som har ansvar for å lede og samordne regjeringens arbeid, sitter kun to av dens medlemmer: statsministeren og EU-ministeren.

Sistnevnte er også den nye regjeringens nordiske samarbeidsminister, og kommer til årets sesjon i Nordisk Råd med en norsk medarbeider: Sunnmøringen Thor Øvrelid som er ansatt i Riksdagen for Moderaterna, Høyres søsterparti. Der er han rådgiver i både EU-og andre utenrikssaker.

SVENSK REGJERING: Sveriges statsminister Ulf Kristersson sammen med utenriksminister Tobias Billström på sin venstre side. Her sitter de sammen med svenskekongen Carl Gustaf under regjeringsskifteseremonien i oktober.

Dragkampen med Tyrkia er i første rekke statsminister Kristersson, utenriksminister Tobias Billström og forsvarsminister Pål Jonsons bord. Alle tre står reiseklare til Tyrkia. Det er ikke EU-ministeren bedt om å være. Roswall sier dette om sitt ansvarsområde:

– EU er Sveriges viktigste utenrikspolitiske plattform. Når det gjelder vår felles sikkerhet, er EU viktig. Det omfatter også Norden og Baltikum. Det er mange ulike deler som hører sammen.

Nato-prosessen snart ferdig?

– EU og Nato har økt og forsterket sitt samarbeid etter krigen i Ukraina. Hvordan skal dere samarbeide første halvdel 2023?

– Fremfor alt håper jeg at den svenske og finske medlemskapsprosessen er i sluttfasen, så vi kan gå videre...

– Er den i sluttfasen?

– Vet ikke.

– Blir dere ferdige før jul?

– Det vet ikke jeg.

– Er du litt nervøs?

– Nei, det er jeg ikke. Det kommer til å gå bra. Jeg er ikke nervøs. Men disse to sakene spiller veldig mye sammen. EUs fokus er jo på å hjelpe Ukraina både militært, humanitært og politisk – og å hjelpe til med gjenoppbyggingen av landet. Her har den nye svenske regjeringen og EU en viktig jobb å gjøre, sier Roswall.

Vil Tyrkia inn i EU?

Etter at Tyrkia gikk inn i en meglerrolle mellom Russland og Ukraina i mars, dukket også den flere tiår gamle tyrkiske søknaden om EU-medlemskap opp igjen. De siste årene har forhandlingene stagnert.

Tyrkias utvikling under president Recep Tayyip Erdogan har svekket EUs ønske om en slik utvidelse. EU anklager Tyrkia for å undergrave rettsstaten og andre grunnleggende europeiske verdier. Samtidig har det virket som Tyrkias iver etter EU-medlemskap går i bølger.

VARM OG KALD: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har tidligere ytret ønske om tyrkisk EU-medlemskap.

For et drøyt halvår siden ble imidlertid Erdogan sitert på at han ønsker å innlede nye forhandlinger om tyrkisk medlemskap i den europeiske union.

– Vi forventer at EU raskt vil åpne kapitlene om medlemskapsforhandlinger og starte forhandlinger om en tollunion uten å henfalle til kyniske kalkuleringer, skal han ha sagt.

– Ikke på dagsorden

Før de nordiske statsministrene skal tale på Nordisk Råds sesjon i den finske Riksdagen får vi vite at det kun er tid til ytterligere ett spørsmål til den svenske EU-ministeren.

– Hvor står Tyrkias søknad om å bli medlem av EU?

– Jeg forstår ikke...

– Tyrkia har i mange år ønsket å bli medlem av EU. Hvor står den saken fra ditt ståsted som EU-minister?

– Det spørsmålet er ikke på dagsorden og har ikke vært det på lenge.

– Kan det bli det? Er det sikkert at det ikke kommer opp?

– Akkurat nå («just nu») pågår det ingen medlemskapsforhandlinger.

– Så det har ikke vært noe tema for deg og din statssekretær (den svenske EU- veteranen Christian Danielsson, som har vært EU-kommisjonens ansvarlige for Tyrkias medlemskapsforhandlinger)...?

– Nei, det har ennå ikke vært et tema de ukene jeg har vært EU-minister, men det er helt klart mulig at det blir det, og da får vi analysere saken nøye og ta stilling, svarer Sveriges EU-minister Jessika Roswall.

Powered by Labrador CMS