Nyheter:

Reptilhjernens sirenesang

Det er min oppgave å stille spørsmål om endringer i Forsvaret, skriver leder for NTL Forsvaret Tom-Rune Klemetsen.

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mang en gang reflekterer jeg over om NTL Forsvaret er for kritisk til endringene våre djuptenkte politikere beslutter. Innspillene våre virker ofte å prelle av som vannet på gåsa hos regjeringen, men også hos arbeidsgiver. Men det hindrer ikke NTL Forsvaret å gjøre denne viktige jobben. 

Kontinuerlige endringer
må nok til for å være relevante, enten man vil eller ikke. Spørsmålet blir da gjerne hva som skal endres, og hvordan dette skal gjøres. Det er nettopp her NTL Forsvaret har meninger, og der vi bruker vår stemme i alle fora på vegne av våre medlemmer. Det som undrer meg, er hva som egentlig skjer når politikernes vilje omgjøres til handlinger i ulike deler av virksomheten. Å legge ned velfungerende baser og slå sammen ulike avdelinger gjennomføres rutinemessig, uansett hvor mange tilsvarende feil man historisk har gjort.

Å undergrave politikernes intensjoner – om å
spare penger – er som å pisse i buksa.
Tom-Rune Klemetsen er leder for Norsk Tjenestemannslag Forsvaret. 

Dette leder meg over til overskriften som er en metafor fremført av sosialantropologen Thomas Hylland- Eriksen. Det ligger visstnok et biologisk instinkt dypt inne i oss mennesker som gjør at vi ønsker å omgås de som er like oss selv, noe som kan overføres til reptilhjernen. Videre brukes uttrykket «sirenesang» for å betegne noe som virker tiltrekkende, men som til syvende og sist fører galt avsted for den som lar seg forføre. Spørsmålet er da om denne metaforen kan overføres til ansettelsesprosesser i Forsvaret.

Er det virkelig slik at man for fremtiden ønsker at driftsenhetene kun skal ansette folk med samme bakgrunn og utdannelse? Jeg tror neppe dette er i Forsvarets interesse, selv om det kan virke forlokkende for noen. Så hvorfor benytte denne reptilhjernen i driftsenhetene når storhjernen i oss er så utviklet at vi alle forstår konsekvensene for Forsvaret?

Ja, forsvarssjefen uttalte nettopp at handlingsrommet til Forsvaret er blitt mindre grunnet alle investeringene. 

Da foreslår jeg at vi tenker helhetlig i ansettelsesprosessene slik at handlingsrommet øker og de er i tråd med Stortinget vilje.

Powered by Labrador CMS