Nyheter:

Forsvarssjefen: Forsvaret må bedre sin reaksjonsevne og øke i volum

Politkerne bestemmer hva Norge skal ha, men rådet sier noe om hva Norge kan og bør ha, skriver forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sikkerhetssituasjonen i Norges nærområder blir stadig mer alvorlig. Forsvaret må bedre sin reaksjonsevne og øke i volum for å møte den nye virkeligheten. Derfor anbefaler jeg en betydelig satsing på Forsvaret.

8. oktober la jeg frem et fagmilitært råd til arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret. Langtidsplanen planlegges behandlet i Stortinget våren 2020. Rådet gir et godt grunnlag for en debatt om hvorfor og hvordan vi bør styrke Forsvaret.

Reaksjonsevne og volum

Sikkerhetssituasjonen vi befinner oss i, blir stadig mer krevende for oss og for Nato. Det fagmilitære rådet gir en anbefaling av hva som må til for å møte den sikkerhetssituasjonen vi står overfor. Det er et forsvar som er betydelig større og sterkere enn det vi har i dag, med økt reaksjonsevne og større volum.
Samtlige alternativer er en styrking av Forsvaret. Min anbefaling er alternativ A.
For å styrke reaksjonsevnen og utholdenheten må vi øke bemanningen i hele Forsvaret. Likeså må vi fortsette å øke lagerbeholdningene.
Vi må øke volumet av avdelinger i Hæren og antallet overflate kampfartøy i Sjøforsvaret.

Forsvaret er høyteknologisk og for å virke er vi helt avhengige av at både folk og utstyr kan kommunisere med hverandre. En økt satsing på Cyberforsvaret er derfor helt essensielt for at vi skal lykkes med å bygge et større og sterkere forsvar.

Fire alternativer

Det fagmilitære rådet gir fire helhetlige alternativer for utvikling, som alle er en styrking av Forsvaret fra dagens nivå.

Alternativene bygger på hverandre og har ulike ambisjonsnivåer. Det laveste ambisjonsnivået D vil styrke vår nasjonale evne for å tilpasse denne til de oppgavene vi har her hjemme.

Det neste alternativet C, styrker vårt bidrag til Natos kollektive forsvar, ved å bidra til de hurtige reaksjonsstyrkene, samtidig som vår daglige nasjonale beredskap opprettholdes.

Alternativ B vil bygge på alternativ D og C, og vil styrke Forsvaret ytterligere på utvalgte områder. Her må det tas et valg mellom å prioritere det territorielle med landmakten eller havområdene med maritime enheter. 

I det siste alternativet A, gis hele Forsvaret en nødvendig styrking i en slik grad at Forsvaret vil kunne møte sikkerhetssituasjonen i våre nærområder, og de kravene om bidrag som Nato setter til oss.

Samtlige alternativer er en styrking av Forsvaret. Min anbefaling er alternativ A.

Åpen debatt

Hvilket forsvar Norge skal ha, er en politisk beslutning. Det fagmilitære rådet gir alternativer til hvilken forsvarsevne Norge kan ha. I tillegg gir rådet en tydelig anbefaling på hvilken evne Norge bør ha.

Rådet ligger åpent tilgjengelig og det er mitt ønske at alle som er interessert i Forsvaret og vår forsvarsevne setter seg inn i mine anbefalinger. I tiden som kommer håper jeg rådet vil bidra til en debatt som gir våre folkevalgte et godt grunnlag for å beslutte hvilket forsvar Norge skal ha i fremtiden.

Powered by Labrador CMS