Debatt:

I vår tid er cyberangrep og desinformasjon en del av alle former for krig og konflikt, skriver Hårek Elvenes.

Cyberangrep: – En del av krigen

Vi kan ikke la vårt hardt tilkjempede demokrati destabiliseres utenfra, skriver Hårek Elvenes

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I vår tid er cyberangrep og desinformasjon en del av alle former for krig og konflikt. Samfunnet angripes kontinuerlig digitalt. Kampen mot digitale trusler er til syvende og sist en kamp for å bevare våre verdier og vår politiske handlefrihet.

Digitale angrep kan ramme kritisk infrastruktur hardt. I 2015 saboterte russiske hackere strømforsyningen til flere hundretusen ukrainere. Falske nyheter spres for å svekke samholdet mellom nasjoner og skape splid i befolkningen. I 2016 bidro den Kreml-styrte trollfabrikken Internet Research Agency til polarisering av den amerikanske valgkampen. Målet er å spre nok tvil, til å tippe valget i en gitt retning.

Utfordrer sikkerheten

Digitale trusler utfordrer tradisjonell sikkerhets- og forsvarstenkning. Angrep rammer like gjerne sivile mål som militære. Ulike trusler flyter i dag over i hverandre. Skillet mellom samfunnssikkerhet og statssikkerhet er i ferd med å viskes ut. Angrep som tilsynelatende kan være rettet mot kritisk infrastruktur kan i realiteten være et ytre angrep mot landet.

Har du lyst til å delta i debatten? Send oss en epost på debatt@fofo.no

Regjeringen lanserte tidligere i år en ny nasjonal strategi for digital sikkerhet med en rekke tiltak. Utfordringene i det digitale rom må møtes gjennom sivilt-militært samarbeid, og internasjonalt samarbeid. Et av de viktigste tiltakene i strategien er en bevilgning på 497 millioner kroner til nasjonale tekniske sikkerhetstiltak. Den nye Langtidsplanen for forsvaret legger dessuten opp til økt satsing på Cyberforsvaret og Etterretningstjenesten.

Angrep som tilsynelatende kan være rettet mot kritisk infrastruktur kan i realiteten være et ytre angrep mot landet.

Den nye loven om E-tjenesten gir adgang til målrettede søk i datatrafikken fra utlandet. Vi vil bedre kunne avdekke spionasje, målrettet desinformasjon og forberedelser til terrorangrep. I sammenlignbare land har en slik adgang avverget en rekke digitale angrep og planlagte terrorangrep.

Bedre koordinering

Arbeidet med å forbedre koordineringen på tvers av sivil og militær sektor er intensivert. Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er etablert under Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og et nasjonalt cyberkrimsenter er etablert i politiet.

Vi kan ikke la vårt hardt tilkjempede demokrati destabiliseres utenfra.

Digitale angrep kjenner ingen grenser. Vi har sett at demokratiske valg påvirkes av fremmede stater og at falsk informasjon spres for å undergrave tilliten til myndighetene.

Vi kan ikke la vårt hardt tilkjempede demokrati destabiliseres utenfra. Utviklingen krever kraftfulle og koordinerte mottiltak på bred front.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Powered by Labrador CMS