Nyheter

AV VEIEN: Feltvvognen av typen MB 290 kjørte av veien og rullet ved Taraldsvika i Tjeldsund kommune 29. mars 2022.
AV VEIEN: Feltvvognen av typen MB 290 kjørte av veien og rullet ved Taraldsvika i Tjeldsund kommune 29. mars 2022.

Luftforsvaret skal opprette ny stilling etter ulykke

En soldat med begrenset erfaring kjørte en feltvogn med aggregattilhenger av veien ved Taraldsvika under Cold Response i 2022. Innen neste høst skal Luftforsvarets våpenskole ha en ny stilling på plass for å koordinere kjøretøysoperasjoner.

Det går frem i et brev fra sjefen for Forsvarsstaben, viseadmiral Elisabeth Natvig, til Statens havarikommisjon i begynnelsen av juli, som Forsvarets forum har lest.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det var flere faktorer som bidra til at ulykken inntraff 29. mars i fjor, ifølge rapporten som ble utarbeidet i etterkant. Kjøretøyet var del av en kolonne mellom Andøya flystasjon og Bogen kai, i forbindelse med redeployering av Logistikkbase Luft etter Cold Response 2022. Veien var tidvis speilblank, giret på feltvognen falt stadig ut og føreren uttrykte at vedkommende ikke hadde kontroll på kjøretøyet og ikke følte seg trygg. Likevel måtte den fortsette, og kjørte etter hvert av veien, før den rullet i terrenget og stanset.

Les mer om rapporten her.

Forsvaret fikk tre råd fra Havarikommisjonen om hvordan sikkerheten kan bedres.

Det første handler om at Forsvaret må sørge for at førere har oppdatert kompetanse og kontinuitet. Den aktuelle føreren av feltvognen hadde ikke kjørt verken feltvogn eller med tilhenger på rundt åtte år før ulykken inntraff.

Det andre rådet handler om at planleggingen, organiseringen og gjennomføringen ikke hadde tatt god nok høyde for risiko. I brevet til Havarikommisjonen skriver Natvig at Flytryggingsinspektoratet, Nasjonalt luftoperasjonssenter og Luftforsvarets våpenskole sammen skal saksbehandle rådet. Det anslås at de skal ha funnet og iverksatt tiltak innen desember i år.

Det siste rådet handler om at Forsvaret systematisk bør følge opp og evaluere avdelinger som trener sammen innenfor nye rammer, spesielt når vernepliktige deltar. Natvig skriver i brevet at det skal opprettes en ny stilling som heter «fagbefal kjøretøy», som skal kontrollere og koordinere kjøretøyoperasjoner i Luftforsvaret. Denne stillingen skal være på plass 1. august neste år.

Natvig avslutter brevet til Havarikommisjonen med at Forsvarets vurdering av tiltak i saken ikke er avsluttet.

Powered by Labrador CMS