Nyheter

90 MILLIARDER: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) foran luftvernsystemet NASAMS. Norge skal ifølge langtidsplanen doble antall slike batterier.

Uenig i luftvernkritikk: – En betydelig satsing

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) opplever langtidsplanen for forsvarssektoren ble godt tatt imot av luftvernmiljøet, selv om tidligere luftvernbataljonssjef på Evenes mener det er store mangler.

Publisert Sist oppdatert

Kortversjon:

  • Regjeringen planlegger å øke antall NASAMS-batterier fra fire til åtte i Luftforsvaret og Hæren, til tross for kritikk om at dette ikke er tilstrekkelig for å møte antatte trusler.
  • Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) hevder at luftvern er et prioritert område med en totalramme på rundt 90 milliarder kroner, inkludert oppgraderinger av radarer, sensorer og anskaffelse av nye missilsystemer.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

Da langtidsplanen for forsvarssektoren ble presentert i april ble ikke avtroppende bataljonssjef for luftvernbataljonen på Evenes Stian Negaard Nilsen frelst.

Dette til tross for at regjeringen vil gå fra fire til åtte batterier med NASAMS-systemer i Luftforsvaret og Hæren.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Nilsen sa til Forsvarets forum at det blant annet er behov for en miks av flere systemer utover NASAMS for å stå imot en antatt trussel.

– Mine ord er: For lite, for sent og for smalt, sa Nilsen.

Denne kritikken går ikke forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) med på.

Han sier luftvern er det som satses nest mest på, kun slått av Sjøforsvaret, med en totalramme på rundt 90 milliarder kroner.

– Det er sikkert de som ville at ting skulle ha skjedd tidligere og at man hadde gjort enda mer. I store og hele oppfatter jeg at langtidsplanen er tatt særdeles godt imot i Forsvaret, herunder i luftvernmiljøet, sier Gram til Forsvarets forum.

Milliardbestillinger

Forsvarministeren begrunner dette med at også andre ytelser oppgraderes i luftvernet, blant annet radarene og sensorene.

Det at det også kommer nye versjoner av NASAMS og et langtrekkende luftvern til Norge, noe landet ikke har hatt før, kaller han «et stort løft».

– Vi har allerede satt i verk en rekke ting for å oppgradere luftvernet i Norge raskere i tillegg til det som ligger i langtidsplanen. Det er en betydelig satsing på luftvern, sier Gram.

Det er allerede lagt inn milliardbestillinger på missiler med ulik rekkevidde og egenskaper, forteller forsvarsministeren.

I tillegg sier Gram at kortholdsluftvern er under anskaffelse og innføring, samtidig som de også vil bygge ut kortholdsluftvernet for Heimevernet i nord.

–  Jeg ser også på ulike grep for å ha beskyttelse mot droner, som du ikke skal bruke et luftvernmissil til. Det er nettopp denne prosessen vi er inne i, sier han.

Ikke bestemt lokasjon

langtidsplanen står det at regjeringen prioriterer evne til beskyttelse mot våpen og trusler fra luften ved anskaffelse av langtrekkende luftvern, og at Norge skal ha evne til å beskytte ett geografisk område mot ballistiske missiler med kort rekkevidde.

Hvor de nye NASAMS-batteriene skal plasseres er fortsatt ikke bestemt forteller Gram, bortsett fra at Hærens kampluftvern vil få ett av de fire nye.

Det langtrekkende luftvernets plassering i landet er også fortsatt oppe i luften.

–  Hvor det øvrige skal plasseres ut, og herunder det langtrekkende, det blir en vurdering som vi må ha et fagmilitært grunnlag for, sier forsvarsministeren.

Powered by Labrador CMS