Meninger

UNDERVANNSTEKNOLOGI: Et slikt sjømaktakademi burde antagelig primært fokusere på undervannsteknologi, autonome løsninger og minerydding. Her trener Minedykkerkommandoen på å finne eksplosiver under vann.

Vi må unngå at et nytt Nato-akademi spises opp av teori

Teori og forskning løser ikke alle problemer. Derfor må et nytt Nato-akademi finne en effektiv og god blanding av praksis og teori.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Debattinnlegget «Vår trygghet trenger de beste folka - et nytt nordisk Nato-akademi» av Per Olav Hopsø var et interessant debattinnlegg å lese. Personlig synes jeg at ideen eller tanken er god. I vår stadig mer komplekse verden er økte kunnskaper en av de sikre veiene å gå for å håndtere både nåtid og fremtid.

Men – jeg har et par betenkninger til at et nytt akademisk tilbud skal løse de fleste problemer. En viktig forutsetning for at et akademi skal «produsere» kunnskapsrike mennesker er at utdannelsen i et sånt akademi ikke blir for ensidig teoretisk. Eller sagt på en annen måte - det bør ikke bli et universitet. Poenget bør i stedet være å finne en god og effektiv blanding av teori og praksis, noe som vi kan se på flere av våre høyskoler.

Løser ikke de fleste problemer

En slik blanding av teori og praksis er ikke lett å komme frem til og beholde. Ikke minst fordi det er flere krefter som ønsker å omdanne slike institusjoner til universiteter. Grunnen er gjerne statusbehov, men også en usvikelig overbevisning om at teori og forskning vil løse de fleste problemer. Det gjør de ikke.

Dersom man etablerer et slikt akademi så må man i tillegg til teori og forelesninger har minimum 40 prosent praksis-tid. Med det mener jeg trening og øvelser som skal gi ferdigheter og effektiv adferd i de situasjoner som er blitt prioritert. Min personlige erfaring fra undervisning ved en våre største høyskoler er at praksistiden har en lei tendens til å bli spist opp av stadig mer teori. Det må vi unngå på et nytt Nato-akademi.

Lokalpolitikk

Hvis jeg skjønner Hopsø rett så mener han at et Nato-akademi bør prioritere luftmakt, og at et slikt akademi bør legges til Trøndelag. Her er det tydelig at det er lokalpolitikeren som skriver. Det er forsåvidt greit, men da vil jeg som ikke-lokalpolitiker skynde meg å hevde at vi trenger så avgjort et Nato sjømakt-akademi også, gjerne lagt til Vestlandet.

Et slikt sjømaktakademi burde antagelig primært fokusere på undervannsteknologi, autonome løsninger og minerydding. Med andre ord den militære siden av den type aktiviteter som Vestlandet er dyktige på, og som regionen har særdeles godt grunnlag for å gi glitrende praksis i. Stikkordene her er Marinebasen på Haakonsvern, Høyskolen i Bergen og Haugesund, store offshore rederier og offshore-klyngen som strekker seg fra Bergen til Stavanger. Her er det mulig å høste ut kanskje den mest avanserte kunnskap i verden når det gjelder undervannsteknologi.

Powered by Labrador CMS