Meninger

LANGT HJEMMEFRA: Personell fra Sjøforsvaret under øvelse Rimpac i 2014 ved Hawaii. En ny undersøkelse fra FFI viser at Sjøforsvarets operative militære ansatte i snitt jobber langt over et normalt årverk.

Arbeidspress og urettferdighet: Sjøforsvarets ansatte i ubalanse

La oss jobbe sammen for å opprettholde en sunn balanse mellom fritid og jobb, samtidig som vi sikrer en rettferdig belønning og nødvendig kompetanse.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Robert Hansen, hovedverneombud i Sjøforsvaret. Foto: Forsvaret

Jeg, som Hovedverneombudet i Sjøforsvaret, føler det er på tide å løfte frem en gammel problemstilling som angår våre dedikerte ansatte.

Det handler om å opprettholde en sunn balanse mellom fritid og jobb, samtidig som vi sikrer rettferdig belønning, nødvendig kompetanse og et konkurransedyktig arbeidsmiljø.

Sjøforsvarets ansatte er viktige brikker i nasjonens sikkerhet, og deres innsats bør verdsettes og respekteres. Men vi kan ikke overse det faktum at penger ikke er alt.

Den stadig økende tidsbelastningen og fraværet fra hjem og eget liv er en betydelig faktor som påvirker hvor lenge våre ansatte ønsker å stå på havet- det moderne familielivet i harmoni med en attraktiv og moderne arbeidsplass må tas hensyn til.

FFI-rapporten viser at Sjøforsvarets ansatte jobber i snitt 1,6 årsverk, tjener mest og jobber hardest, men likevel har den laveste grunnlønnen i Forsvaret. Dette er en urettferdig situasjon som ikke kan ignoreres.

Vi må erkjenne at en konkurransedyktig vilkår er avgjørende for å tiltrekke og beholde kompetente ansatte som er villige til å påta seg utfordringene som sjøtjeneste innebærer, samt å sikre et godt arbeidsmiljø for å sikre trivsel og motivasjon blant de ansatte.

Manglende pensjon på tilleggene bidrar til at de seilende taper mest når det gjelder pensjonsordninger. Hvorfor skal de ansatte fortsette en livslang karriere i Forsvaret når de blir pensjonstapere?

En nylig rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) påpeker behovet for å se nærmere på «aktiv tid», det vil si betalt tid, i stedet for bare å vurdere tiden om bord. Denne rapporten viser også at det er et gap mellom analysemiljøet og det operative miljøet, noe som gjør at diskusjonen om arbeidsbelastning og balanse mellom fritid og jobb blir en teoretisk øvelse i stedet for noe som de ansatte virkelig kan kjenne seg igjen i.

Vi må ta hensyn til denne realiteten og handle deretter.

Det er på høy tid å implementere to-besetningsløsningen fullt og helt som en del av våre bemanningsløsninger på fartøyene. Dette vil bidra til å redusere den totale arbeidsbelastningen og gi våre ansatte bedre muligheter til å opprettholde en sunn balanse mellom arbeid og fritid.

Samtidig må vi sikre konkurransedyktige betingelser som betaler for kompetanse og skaper et godt arbeidsmiljø. Vi kan ikke glemme at FFI-rapporten ikke har inkludert alle utehavner der mannskapet ikke kan reise hjem, men som likevel regnes som fritid samt kurs og reiser og lignende. Dette er viktige faktorer som må tas i betraktning når vi vurderer de ansattes totale livskvalitet og trivsel.

«Vi seiler for velstand og lykke, vi seiler for far og for mor. Vi seiler for Norges ære og for flagget som vaier om bord», heter det i en norsk sjømannsang om sjøfartstradisjonene i Norge.

Men la oss ikke glemme at bak denne ære og stolthet finnes det ansatte i Sjøforsvaret som står overfor betydelige utfordringer i sitt arbeid og sitt liv. Vi må ta disse utfordringene på alvor og sikre at våre ansatte får den rettferdighet og verdsettelse de fortjener.

La oss jobbe sammen for å opprettholde en sunn balanse mellom fritid og jobb, samtidig som vi sikrer en rettferdig belønning og nødvendig kompetanse. Det er på tide å lytte til våre ansattes behov og ta grep for å skape et miljø der trivsel og livskvalitet blir prioritert.

Våre ansatte fortjener å bli behandlet som de helter de er.La oss seile fremover med stolthet og en forpliktelse til å ivareta våre ansattes velferd og livskvalitet. For når vi står sammen, kan vi oppnå både sikkerhet og ære. La oss ikke glemme at våre ansattes bidrag er avgjørende for nasjonens fremtid.

Powered by Labrador CMS