Nyheter

BRANN: Politiet og beredskapstroppen tente på en større mengde diesel/drivstoff på grusplassen på Akershus festning uten å ha fått godkjenning fra Forsvarsbygg. Bruken av drivstoff skal være et brudd på forurensingsloven da det har trukket ned i grunnen.
BRANN: Politiet og beredskapstroppen tente på en større mengde diesel/drivstoff på grusplassen på Akershus festning uten å ha fått godkjenning fra Forsvarsbygg. Bruken av drivstoff skal være et brudd på forurensingsloven da det har trukket ned i grunnen.

Kystverket krevde svar om forurensning på Akershus festning

Forsvarsbygg anmeldte både politi og brannvesen etter en øvelse på Akershus festning. Akershus kommandantskap har måttet redegjøre for hva som ble gjort for å unngå utslipp av miljøfarlige stoffer.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Under en øvelse med politi og brannvesen på Akershus festning 6. og 7. april, ble drivstoff helt ut på Festningsplassen og tent på. I ettertid har Forsvarsbygg anmeldt både politi- og brannvesen for ikke å ha ryddet opp etter seg etter øvelsen.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Allerede dagen etter øvelsen var avsluttet, det vil si 8. april, fattet Kystverket vedtak hvor Akershus kommandantskap pålegges å, uten hinder av taushetsplikt, fremlegge opplysninger om følgende forhold:

  • En beskrivelse av hendelsen, gjerne med bilder
  • Hva er gjort for å unngå utslipp av miljøfarlige stoffer til grunnen
  • Kystverket er ikke kjent med at det foreligger tillatelse til utslippet. Dersom slik tillatelse foreligger, ber vi om kopi av denne.

Det kommer frem i et brev adressert til Forsvaret og Forsvarsbygg, som Forsvarets forum har fått innsyn i.

Akutt forurensning

«Kystverket har fått rapporter om utslipp av væske bestående av blant annet diesel og bensin som potensielt kan ha trukket ned i grunnen på festningen. Tillatelse til øvingen er så langt Kystverket har fått informasjon om gitt av Akershus kommandantskap ved Plasskommandanten på festningen. Under øvelsen er det brukt mer enn 200 liter væske bestående av diesel og bensin som har blitt tent på etter at det ble sprøytet på bakken. Deltagende enheter under øvelsen er Politiets øvingsavdeling og Oslo brann- og redningsetat». skriver Kystverket i brevet.

ØVELSE: Politiet under øvelsen på Akershus festning.
ØVELSE: Politiet under øvelsen på Akershus festning.

Kystverket skriver videre at de vurderer «aktiviteten som akutt forurensning som følge av en forsettlig handling».

Les også: Akershus slottskirke skal ha nytt orgel til konserter og kongelige gravferder

Kystverket satte frist for innsendelse av opplysningene innen mandag 11. april 2022.

Har svart

Tillatelsen til øvingsaktiviteten er gitt av Akershus kommandantskap og øvingen foregår på et område som forvaltes av kommandantskapet.

– Vi har svart Kystverket med en kort redegjørelse rundt saken, og hvordan vi kommuniserte med Politiet, som hadde øvelsesansvaret for hendelsen, skriver oberstløytnant Rune Larsen, sjef for Akerhus kommandantskap, i en e-post til Forsvarets forum.

FORURENSNING: Et rundt 30 kvadratmeter stort området på Festningsplassen er avsperret.
FORURENSNING: Et rundt 30 kvadratmeter stort området på Festningsplassen er avsperret.

– Vi har sett at vi burde ha forsikret oss bedre om hva selve øvelsesaktiviteten gikk ut på, og at gjeldende lovverk rundt hendelsen og Festningen som et kulturhistorisk sted hadde blitt fulgt opp bedre. Vi har også med bakgrunn i aktuell sak sett på interne rutiner, og rutiner opp mot Forsvarsbygg, for å sikre at slike hendelser ikke skjer igjen, fortsetter han.

– Beklagelig

Larsen legger til at rutinene for å sjekke hva politiet fysisk foretok seg ikke var gode nok.

– Siden politiet og brannvesen samøvde, ble det antatt at de var godt satt inn i gjeldende lovverk, og var godt kjent med disse. Vi ser at vi i sterkere grad må inn å forsikre oss om at øvelser på Akershus festning, hvor eksterne øver, blir sjekket bedre ut på forhånd for ettertiden. At ikke arenaleders pålegg ble fulgt opp, er svært beklagelig. Også her må vi se på om dagens rutiner for å fange opp slike hendelser er gode nok. Samtidig burde politiet og brann tatt arenaleders pålegg alvorlig, og ikke oversett dette. Dette er noe vi vil ta opp med politiet ved fremtidige øvelser for å sikre oss ikke skjer igjen, skriver Larsen.

Les også: Omstridt heis åpnet på Akershus slott

Kystverket bekrefter overfor Forsvarets forum at de har fått tilfredsstillende svar fra kommandantskapet på Akershus festning.

Powered by Labrador CMS