Meninger

VETERANER?: Erling Stausland vil at alle som har tjenestegjort skal anerkjennes som veteraner, ikke bare de som har deltatt i internasjonale operasjoner.

Alle veteraner må få sin anerkjennelse!

Det ligger ikke noen aktive handlinger bak forsvarssjefens veteran-initiativ. Det er beklagelig, skriver Erling Stausland.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Forsvarssjefen har gått ut og gitt en klar melding på at alle som har gjort tjeneste for fedrelandet fortjener anerkjennelse for sin innsats. Dessverre ligger det ikke noen aktive handlinger bak hans initiativ. Det er beklagelig.

Etter et foredrag i Kristiansand Militære Samfunn av veteraninspektør oberst Morten Henriksen framkom det tydelig at Forsvaret forskjellsbehandler sine ansatte.

Les også: – Alle soldater er like mye verdt, men det betyr ikke at alle bør omtales som veteraner, skriver Bjørn Erik Solli, offiser ved Hærens våpentekniske korps.

Forskjellige muligheter

De av Forsvarets personell som har vært i utlandet har en mye bedre bedriftshelsetjeneste enn de som ikke har vært det, til tross for samme arbeidsgiver. Det kan nevnes at de som har vært i internasjonale operasjoner har mulighet for å benytte Bæreia Veteransenter, noe som de som ikke har vært utenlands har. Men de har fortsatt samme arbeidsgiver.

Så hvorfor har ikke Forsvaret et lignende tilbud til sine ansatte som har tjenestegjort her hjemme?

Vi har fortsatt personell, som uten å ha vært i det som beskrives som «intops» (internasjonale operasjoner), gjør en strålende innsats for fedrelandet hver eneste dag. Herunder redningstjenesten og grensevakttjenesten mot Russland. Hva med utenlandstjeneste som NATO-tjeneste i Baltikum, deltakelse i annen tjeneste i utlandet som i NATOs hovedkvarter, AWACS (Airborne Warning and Control System) fra Tyskland, Fraktflyskvadronen fra Ungarn? Disse regnes fortsatt ikke som intops. Hvorfor det?

Ingen skal frata intops-veteraner sin anerkjennelse – men la flere ta del i den.

Mer likestilt i andre land

I andre av våre samarbeidsland sammenligner man ikke i tilsvarende grad som i Norge tjeneste ute eller hjemme. Der blir man i større grad likestilt. Man ser at alle som har tjenestegjort for landet blir anerkjent av befolkningen.

I Norge har intops-veteranene veldig sterke organisasjoner som har gjort en meget god jobb og har kjempet frem anerkjennelsen for deres innsats. Det er vel fortjent.

De som har tjenestegjort på hjemmebane, lider dessverre under at de ikke får godtgjort deres anerkjennelse like mye. Det kan være de som allerede er nevnt, men også offiserer befal og mannskaper som har tjenestegjort her hjemme i veldig mange år, folk som har tilbrakt sitt voksne liv med en uke i Heimevernet i året og så videre.

Les også: – Jeg har aldri forstått hva som er grunnen til at det skal være en forskjell på de som tjenestegjør på oppdrag i Norge eller i internasjonale operasjoner, skriver Afghanistan-veteran Kjetil Bragstad.

Hvem skal ta oppgaven?

Nå er det på tide at noen tar ansvar for å fremheve også dem som ikke har vært i Intops. Som faktisk har nedlagt en stor innsats for forsvaret av fedrelandet, men som hittil ikke har fått den anerkjennelse han/hun fortjener.

Hvem skal påta seg oppgaven med å fremme denne anerkjennelsen? Jeg utfordrer herved NROF, Folk og Forsvar, Norsk Totalforsvarsforum og ikke minst Norges Forsvarsforening som har som sin formålsparagraf at de skal «holde forsvarsviljen levende i folket».

Det å anerkjenne dem som har gjort tjeneste for landet også på hjemmebane bør være første bud i å «holde forsvarsviljen levende». Altså ikke til forkleinelse av dem som har tjenestegjort ute, men for å heve anerkjennelsen av dem som har tjenestegjort hjemme, noe som ingen har tatt godt nok ansvar for tidligere.

Veteranbegrepet må utvides og gjelde alle som har tjenestegjort for Norge med det norske flagget på uniformen, skriver pensjonert kaptein Jørn Kildedal. Les mer her!

Powered by Labrador CMS