Nyheter:

Forsvarssjefen legger skylden for NH90-problemene på leverandøren

Haakon Bruun-Hanssen mener det fortsatt er risiko knyttet til leveransen av kystvakthelikoptrene NH90.

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Bruun-Hanssen deltok i dag, mandag, i høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om helikopterskandalen.

– Etter min vurdering er det leverandøren NHI som er hovedårsaken til utfordringene med anskaffelsen og innfasingen av helikoptrene. Manglende evne til å levere på tid og kvalitet har vært et tilbakevendende tema siden 2004, sa forsvarssjefen.

Han vedgikk likevel at Forsvaret også manglet folk med kompetanse til å følge opp kontrakten, men sier at det også viste seg vanskelig å få tak i folk når Forsvarets logistikkoperasjon forsøkte å ansette flere.

Mer optimistisk

Bruun-Hanssen er imidlertid mer optimistisk nå.

– Jeg ser nå lysere på situasjonen enn for bare 12 måneder siden. NHI har bedret kvaliteten og forsvaret har erkjent at vi må ta kraftfulle grep, sier han.

Men han legger til:

– Det er fortsatt betydelig risiko og vi er avhengig av at NHI prioriterer produksjon og leveranser av reservedeler.

Mange spørsmål

Hele syv forsvarsministere skal svare for seg. Saksordfører Hans Fredrik Grøvan (KrF) lister opp en rekke spørsmål han og komiteen håper å få svar på i høringen:

* Hvordan har ansvarslinjene vært, hvem har hatt ansvaret for beslutningene?

* Hvor tett har politisk ledelse vært på Forsvaret når det gjelder beslutningsprosessene?

* Har myndighetene hatt tilstrekkelig kompetanse til å kunne inngå og følge opp denne typen kontrakter?

* Hadde kontrakten tilstrekkelige insentiver til at man skulle få det produktet man ba om og bestilte?

Først i 2022 er siste leveranse planlagt, selv om ingen i dag kan si det med sikkerhet heller.

I tillegg er antall flytimer for NH-90 dramatisk lavere enn forutsatt på grunn av et uforutsett stort behov for vedlikehold.


Powered by Labrador CMS